Touya (ou MoutTouya ou Touy)

Rubrique suprieure

Buste de la reine Touya Statue de Touya  Abou Simbel